و چه.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1389 ساعت 01:46

و چه..

چه دیر می گذرند روزهای تلخ 

و چه زود پر می کشند لحظه های شاد 

آه چه شادی بخش است باران صبحگاهی 

و چه حسرت بار است دیدن شمعی در گذر باد..

آمار سایت