بر بوریای بیم.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

شنبه 8 خرداد 1389 ساعت 02:23

بر بوریای بیم..

 

تو سفید بخت ترین مرد زمینی بی شک

                     که با خدا و خورشیذ رابطه داری.

و من ماندلائی اسیر      تنها و ناگزیر

در رودآیلند قهر تو       ناچار و دچار

                  تلخکام و کریم

بنشسته پر امید بر بوریای بیم

به فرو خوردن خشم خویش

                   از بغض تو.

تو اما مومن به سیادت خود

بر تخت برتری همنوعان عبوست نشسته ای

        بی مروت     بی مدارا.

        و من در بند   بی لبخند

        خسته و درهم شکسته

                       پر بسته.

تو نیز چون پیشینیان

بر سیاهی بخت سرسری ما

صحه گذاشته ای  نامهربان خدا را.

و من چه توانم کرد  جز که تو را ببخشایم

و مایان چه خواهند کرد

جز که تو را ...

                                  

                                           28/2/88

 

آمار سایت