یکسال گذشت... - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

یکشنبه 23 خرداد 1389 ساعت 03:02

یکسال گذشت...

 از روز خوبی که میتوانست سرآغاز روزهای خوبتری باش 

 یکسال گذشت...   روزی همه کوشیدند وحدت ویکپارچگی  

 ملتی بزرگ را عینیت بخشند..    

  اما روز بعد از آن همه چیز به گونه ئی دیگر رقم خورد 

 آنگونه که خواست و مصلحت ما نبود و آرزوی آنانی بود  

دیدن ملتهای متحد کابوس شان است.. 

 وچنین شد که همگی با تلاش فراوان و هماهنگی کامل 

 با دشمن فرضی وحدت ملی کشور خود را نشانه رفتیم.. 

 همان که کشف بزرگ رهبر فقیدمان بود! .. وحدت کلمه.. 

 و علاوه بر آن در این یکسال کودک وار دستاوردهای سی 

 سال گذشته خود را بر باد دادیم.. 

 و هنوز بازی ادامه دارد .. تا نابودی کامل همه چیزمان.. 

 خوش به حال ما وملت بزرگمان.. و دست مریزاد به  

سیاست مردان زیرکمان.. 

                                    قضاوت تلخ تاریخ در انتظارتان.. 

      

 

آمار سایت