پاسخ من.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
زولا

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 25 خرداد 1389 ساعت 02:55

پاسخ من..

آنگاه که راست، از دنده ی چپ برخاست 

روزی که به چشم ها سیاه، شد ماست 

خیرخواهان ، شدند ،  فتنه گر ،  همگی 

این ، پاسخ من... به کودک فرداهاست..

آمار سایت