کلمه.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 28 تیر 1389 ساعت 10:01

کلمه..

  

  .. و در آغاز کلمه بود  

 

و دیگر هیچ نبود.. 

 

کلمه نیز  

 

در گند چاله ی دهان انسان 

 

افتاد ...  

 

  

آمار سایت