خاورمیانه جدید.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

چهارشنبه 30 آذر 1390 ساعت 07:49

خاورمیانه جدید..

  

آیا آنها که سالها پیش نقشه کنونی را رقم زده اند!  

 

خواهند توانست طرحی نو دراندازند؟!  

 

یا بیداری ملتهای منطقه خاورمیانه

 

خواب ارباب بزرگ را آشفته خواهد کرد!! 

 

   

    

اندکی صبر کنیم   تاریخ پاسخ مان را خواهد داد.... 

 

آمار سایت