چشدل بنک سیهر.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

دوشنبه 26 دی 1390 ساعت 02:09

چشدل بنک سیهر..

 

این کتاب به عنوان دفتردوم بومی سروده ها در زمستان 79 توسط انتشارات چی چی کا 

 

منتشرگردید.. که سروده های 71تا77 را شامل می شد  در ادامه کوچه ئون چیچکا که  

 

سروده های 64تا71 را در بر می گرفت.. 

 

 

  

  

 

 

آمار سایت