قذافی و باقی قضایا.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

سه‌شنبه 27 دی 1390 ساعت 23:54

قذافی و باقی قضایا..

   

بالاخره دشمنی های سرهنگ قذافی با غرب 

 

و کینه های عربی پادشاهان عربستان و قطر 

 

کار خود را کرد و دلارهای نفتی بار دیگر معجزه ی 

 

خود را نشان داد و سرهنگ بیچاره را بعد از عمری 

 

خدمت به خلق و انقلابهای دیگر کشورها به خاک سیاه 

 

نشاند.. البته ناگفته نماند که سرهنگ اشتباهات بزرگی را 

 

در کارنامه خود ثبت کرده بود..    

 

 

 

 

اما در دهه های گذشته خدمات مهمی کرده بود  

 

و نظریات جالبی در مواقعی از خود بروز میداد.. 

 

مثلا همان کتاب سبز معروفش و یا نظرش در مورد 

 

تولیت خانه خدا و جدل هایش با شاهان عربستان و 

 

قطر جالب بود.. اما دو شیخ منحوس عرب با کمک غرب و 

 

ناتو انتقام خود را از سرهنگ گرفتند.. 

 

اما غبارها باید بنشیند و زمان بگذرد تا قضاوت تاریخ را در 

 

مورد او بدانیم که شهیدقذافی خواهد شد یا دیکتاتوری معدوم..  

 

 

   

 

آمار سایت