فیدل کاسترو هشدار میدهد.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

چهارشنبه 28 دی 1390 ساعت 00:20

فیدل کاسترو هشدار میدهد..

  فیدل کاسترو 

رهبر بازنشسته و 85 ساله کوبا در 

نوشته یی تازه نسبت به حمله ناتو 

و غرب به ایران هشدار داد.. 

 

وی گفته ناتو سرمست از پیروزی در 

لیبی برای حمله به ایران آماده میشود 

اما ایران دو مولفه قدرت و جمعیت دارد 

و با عراق و افغانستان و لیبی متفاوت 

است و حمله به آن جنگی جهانی را 

در پی خواهد داشت..  

 

 

امید که یانکیها هشدارهای این پیرفرزانه را 

شنیده باشند و منطقه و جهان را با خطر 

جنگی بزرگ مواجه نسازند.. 

 

آمار سایت