وجودم.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

پنج‌شنبه 13 بهمن 1390 ساعت 04:30

وجودم..

 

  

  

 

وجودم به تمامی گیتاریست..  

 

و زیبای شرقی ام 

  

بر شش تار مرتعش اش 

  

پنجه می ساید ...  

 

 

آمار سایت