طومار... - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

یکشنبه 11 تیر 1391 ساعت 21:40

طومار...

  

طومار دل من هست


به بلندای آسمان


که نوشته است به پهنای آن


نازنین تو بمان...آمار سایت