شرمگینم.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
زولا

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

پنج‌شنبه 14 شهریور 1392 ساعت 17:34

شرمگینم..

 

چقدر باید به حال مسلمین وعربها زار گریست..  

 

 که سران چند کشورشان حاضرند 

 

 هزینه تجاوز ناجوانمردانه به یک کشور مسلمان دیگر را  

 

به کفار بپردازند و به آن افتخار کنند..  

 

 و بعد ببالند به خود و اینکه عرب فخر بشر است..  

 

 تاریخ چه قضاوت خواهد کرد در مورد این گونه از انسان ها... 

 

 من که شرمگینم از بودن در میان اینان.... 

 

 

آمار سایت