ارتش آزادیبخش جنوب.. - ..شیدستان.. شریف ..

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

پنج‌شنبه 4 خرداد 1396 ساعت 05:55

ارتش آزادیبخش جنوب..

.ارتش آزادی‌بخش جنوب 

EL Del Surr


(Ejercito

 liberador del Surr)


 ارتشی است که به دست

 امیلیانو ثاپاتا

 پس از این که 

فرانسیسکو مادرو 

دعوت به قیام مسلحانه و آغاز

 انقلاب مکزیک 

در سال ۱۹۱۰ میلادی (۱۲۸۸ خورشیدی) را اعلام کرد تشکیل شده بود.


 ثاپاتا 

اغلب خود این ارتش را در نبردها همراهی و رهبری می‌کرد.


بعد از سرنگونی

 پورفیریو دیاث

 این ارتش که در آغاز با  مادرو  همکاری می‌کرد بر ضد او قیام کرد٬ چون مادرو نتوانسته بود خواستهای قیام جنوب که بیشتر پیرامون مالکیت زمین بود برآورده کنند. جنگ این ارتش تا زمان ونوستیانو کارآنسا ادامه داشت و با ترور ثاپاتا در سال ۱۹۱۹ میلادی ((۱۲۹۸ خورشیدی) به دست ارتش کارآنسا ،  کم کم از هم پاشید.


سربازان ارتش آزادی بخش‌جنوب معروف به "ثاپاتیستاس" 

( Zapatistas)

 بیشتر از دهقانان فقیری که دوست داشتند بیشتر وقت خود را به کار کردن بر روی زمینهای کشاورزی بپردازند تا از این راه بتوانند درآمدی داشته باشند تشکیل شده بود. به همین دلیل این سربازان بعد از چندین ماه خدمت به خانه‌های خود باز می‌گشتند تا ماه‌های باقیمانده سال را به کشاورزی بپردازند.


ارتش آزادی‌بخش جنوب در طول خدمات خود از ۴،۰۰۰ تا ۲۷،۰۰۰ نفر نیرو داشت، ساختار این ارتش بسیار سست و سیستم رتبه در آن محدود بود.


.

آمار سایت