درگوشی - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
زولا

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

در هر زمان و هر مکان 

 تنها مردم 

نمایندگان واقعی خدا 

بر روی زمینند 

نه مدعیان.

آمار سایت