باید بگذرد.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

یکشنبه 12 تیر 1390 ساعت 17:23

باید بگذرد..

 

آن نگاه گرم و عاشقانه 

موهای بور و بلندت بر شانه 

کفش جیر و شلوار جین 

پیراهن بی  آستین 

سراپا ایراد و مورد 

سراسر شور و شعف و شوق 

عاقبت روان بسوی طوق . . 

و جوانی جرمی است نا بخشودنی 

جوان دریقه ی گشوده پیراهنش 

جهانی را پنهان دارد 

که بسیار کسان رویای سلطه بر آن را در سر دارند 

و کنکور دستگاهی است که تو در آن 

فرق خود را با ازما بهتران 

خوبتر بدانی. 

و سرود سر خم کردن بخوانی...  

و دانستن چه سخت است. 

و فرایندی طولانی ... 

سی سال باید بگذرد تا تو بدانی که 

ای وای نکند  

در خاوران خفتن هم  

بهای حقیقت گفتن بود.   

 

                                            

                               11/4/90 

 

آمار سایت