وصیت مولانا.. - ..شیدستان.. شریف ..
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

..شیدستان.. شریف ..

..سرزمین روشنایی..بسوی صلح.آزادی.دموکراسی.وجامعه مدنی..

شنبه 8 بهمن 1390 ساعت 01:00

وصیت مولانا..

   

   

 

شما را سفارش می کنم به ترس از خدا در نهان و عیان 

 

و اندک خوردن و اندک خفتن و اندک گفتن 

 

و کناره گرفتن از جرمها و جریرتها 

 

و روزه داشتن و نماز برپا داشتن 

 

و فرو نهادن هواهای شیطانی و خواهشهای نفسانی 

 

وشکیبایی بر درشتی مردمان 

 

و دوری گزیدن از همنشینی با نابخردان وسفلگان 

 

  

   

 

و همنشینی با نیکان و بزرگواران 

 

همانا بهترین مردم کسی است که برای مردم مفید باشد 

 

و بهترین گفتار کوتاه وگزیده است 

 

و ستایش از آن خداوند یگانه..  

 

 

 

 

آمار سایت